Training en deskundigheidsbevordering

Trainen is geen doel maar een middel in dienst van gedrags- of cultuurverandering . Trainingsprogramma's zijn niet standaard maar worden, in samenspraak met de opdrachtgever, aangepast aan de beoogde doelen.

Leidraad bij het maken van een trainingsprogramma is het formuleren van eindtermen ; hiermee wordt uitgedrukt wat deelnemers kunnen nadat ze de training hebben gevolgd. Ik hecht er waarde aan betrokken te zijn bij het implementatie- en transferproces.

In mijn visie ligt de waarde van een trainingsprogramma bij de toepassingfactor in de praktijksituatie. De transfer van een oefensituatie naar de dagelijkse praktijk die de deelnemers kunnen maken, is mede afhankelijk van de materiële en immateriële voorwaarden die er zijn. Zo zal er, onder andere, sprake moeten zijn van een constructieve en transparante cultuur waarin medewerkers elkaar onderling aanspreken op gedrag en de perceptie delen dat het herstellen van fouten belangrijker is dan het feit dat ze gemaakt zijn.


Everts Consultancy

Voor mens en organisatie