Gedrag- en cultuurverandering

There is no resistance to change! Only to certain changes....

Veranderen van (elementen van) de organisatiecultuur betekent feitelijk het veranderen van gedrag van medewerkers. De implementatie van verandering in collectief gedrag dient rekening te houden met de vier kenmerken van cultuur; cultuur wordt geleerd, wordt gedeeld, kent patronen en is gelokaliseerd op een bepaald niveau (team, afdeling, organisatie). Met implementatie bedoelen we tevens de fasen waarin de organisatie en haar medewerkers het meest op de proef worden gesteld; die van normalisatie en borging.

Invalshoeken, belangrijk bij het beïnvloeden van gedragsverandering betreffen:

  • collectief leren van nieuwe opvattingen door o.a. het veranderen van de context waarin het gedrag plaatsvindt
  • aantrekkelijk maken van gedrag dat als wenselijk wordt gezien
  • bekrachtigen van constructieve performance

In de afgelopen jaren heb ik een zeer ruime expertise opgebouwd op dit gebied. Ik sta voor een constructieve en resultaatgerichte benadering waarbij de ruggengraat wordt gevormd door heldere KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren), draagvlak, committment en een collectieve ambitie , het meten van resultaten en beleving en het hanteren van beloningsstrategieën en vieringsmomenten .

De meetinstrumenten zijn opgebouwd uit beproefde, valide en betrouwbare modules enerzijds en aanvullingen die in co-operatie met de opdrachtgever worden ontwikkeld. Bij implementatieprocessen hecht ik aan een praktisch realisme; veranderingen dienen bij voorkeur aantrekkelijk te zijn om mensen te motiveren en te beklijven. Voor tegenwerking, omdat persoonlijke belangen zwaarder wegen dan die van het collectief of de organisatie, is geen plaats.

Het nastreven van ander collectief gedrag staat in dienst van het organisatiebelang. Een heldere visie op de toekomst en onderbouwde strategie zijn daarom essentiele voorwaarden. Binnen de trajecten die ik begeleid maak ik gebruik van meetinstrumenten die zowel het proces (voortgang) als het resultaat (output) in kaart brengen. Deze instrumenten zijn deels gebaseerd op bestaand en getoetst materiaal en deels op maat gemaakt in samenwerking met de opdrachtgever.


Everts Consultancy

Voor mens en organisatie