Welkom op de site van Everts Consultancy

Everts Consultancy is het bureau van Peter Everts. Sinds medio jaren '80 werk ik als project- en interim-manager voor uiteenlopende organisaties. Samen met een hechte groep partners ben ik dagelijks actief om te ondersteunen bij organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Ik
  • geef lezingen en gastcolleges,
  • ben dagvoorzitter,
  • begeleid veranderprocessen op projectbasis,
  • ontwikkel en verzorg cursussen en leergangen en
  • fungeer als klankbord en sparringpartner voor managers en bestuurders.

De thema's die mij bezighouden vindt u hieronder.

Het zal niet nieuw voor u zijn dat onze maatschappij zich bevindt in een fase van transitie . De systemen die we in het verleden hebben ontwikkeld bedienen ons niet meer voldoende. Incrementele veranderingen leveren te weinig op, systemische verandering vergen veel van organisaties. Kenmerkend voor een transitie is het ongewisse; we weten dat het oude niet meer werkt, maar het nieuwe is nog onbekend. Dit vraagt moed, ambitie, doorzettingsvermogen, vernuft en creativiteit.  Ik ben ervan overtuigd dat kleinschalige 'proeftuinen' of experimenten een goed vertrekpunt opleveren; zij fungeren als 'deel voor het geheel' en na het overwinnen van de kinderziektes, en bewezen resultaten kan opschaling plaatsvinden.

Van organisaties en individuen wordt een andere mind-set gevraagd en de daarmee samenhangende nieuwe rollen. Het gedrag dat mensen vertonen is daarbij de belangrijkste graadmeter. Gedrag wordt bepaald door de betekenis die mensen toekennen aan hun omgeving en aan hetgeen er van hen verwacht wordt. Dit besef maakt het onvermijdelijk om te sturen op de heersende opvattingen . Dit geldt evenzeer voor het bestuurlijk niveau en leidinggevend kader als voor de uitvoerende laag.

Op stedelijk niveau zoeken we naar slimme oplossingen. Smart cities zijn inclusief, duurzaam en gebruiken ICT om snel te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen. Smart city technologie wordt ontwikkeld vanuit overheden, de energie- en verkeerssector, gezondheidszorg, water- en afvalbedrijven. De echte meerwaarde komt voort uit hun onderlinge samenwerking; daar waar stakeholders samenwerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, spreken we van sociale innovatie .

Toenemende complexiteit maakt het vinden van oplossingen extreem lastig. We hebben dan doorbraken in ons denken nodig die we zelf moeilijk kunnen realiseren. In dergelijke gevallen werk ik graag met personen uit de creatieve sector . Zij brengen het laterale denken, onconventionele denkrichtingen en onorthodoxe ideeën mee. Soms halen ze ons uit de comfort zone, maar juist het disruptieve is nodig om op andere gedachten te komen.

Mijn aanpak is doelgericht, soms onconventioneel en met een hoog 'no nonsense' gehalte. Het gaat er niet om waarin de weerstand zit, het gaat om wat mensen beweegt!

"Alleen met een gezamenlijke verbeelding van de toekomst krijg je de handen op elkaar!"

Everts Consultancy

Voor mens en organisatie